تبلیغات
سایت پازل - مطالب ابر پنجمین سیاره

«مشتری» غول منظومه شمسی؛ عملا به دور خورشید نمی‌گردد!

«مشتری» غول منظومه شمسی؛ عملا به دور خورشید نمی‌گردد!
«مشتری» غول منظومه شمسی؛ عملا به دور خورشید نمی‌گردد!

مشتری پنجمین سیاره منظومه شمسی، غول بزرگ گازی است که قرار است به زودی اطلاعات جالب توجهی درباره آن به دست آوریم. ورود کاوشگر جونو به مدار مشتری، فصل جدیدی در دانسته های فضایی ما آغاز خواهد کرد، ولی تا پیش از آن هم مشتری نکات بسیار جالب توجهی درباره خود دارد.


ادامه مطلب

تصاویر منتخب 2

سایت پازل

سایتی برای همه ی نوجوانان

اطلاعات سایت