تبلیغات
سایت پازل - مطالب آبان 1395

چرا گاوها همواره به سمت شمال می‌ایستند

چرا گاوها همواره به سمت شمال می ایستند
نتایج حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد گاو‌ها میدان مغناطیسی زمین را بهتر از هر موجود زنده دیگری شناسایی می‌کند و بدن خود را با آن سازگار می‌کنند.ادامه مطلب

تصاویر منتخب 2

سایت پازل

سایتی برای همه ی نوجوانان

اطلاعات سایت